Wat zijn de definities van de verschillende polistypen?

Basisverzekeringen zijn te onderscheiden naar soort (natura, restitutie, combinatie) en naar de mate waarin zorgaanbieders zijn gecontracteerd.

De aanspraak van de verzekerde hangt af van de soort polis:

 − naturapolis: verzekerde heeft recht op zorg;

 − restitutiepolis: verzekerde heeft recht op vergoeding van de kosten van zorg en desgewenst bemiddeling naar zorg;

 − combinatiepolis: de aanspraak op natura of restitutie verschilt per soort zorg.

Naturapolis

Alleen de zorg van zorgverleners met wie de verzekeraars een contract heeft, wordt volledig vergoed wanneer je kiest voor een naturapolis. Bij een naturapolis betaalt je zorgverzekeraar direct de zorgkosten aan de zorgaanbieder.

Restitutiepolis 

Essentie van een restitutiepolis is dat je zonder beperking alle zorgkosten die binnen het basispakket vallen, vergoedt krijgt. Je hebt daarbij vrije keuze naar welke zorgverlener je gaat. Zorgverzekeraars mogen alleen een marktconform tarief vergoeden.

Combinatiepolis 

Een combinatiepolis is een combinatie van een restitutiepolis en een naturapolis. Voor een deel heeft de verzekeraar contracten afgesloten met zorgverleners en voor een deel niet. Soms wordt de zorg (helemaal) vergoed en soms moet je bijbetalen.

 

 

 

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10