Disclaimer

De zorggerelateerde informatie op deze website is met name gebaseerd op de gegevens afkomstig van de zorgverzekeraars en is geanonimiseerd, wanneer dat vanuit privacy- en/of mededingingsoptiek noodzakelijk is.

De inhoud van deze website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Desalniettemin wordt de informatie u aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid en volledigheid.

Vektis is niet aansprakelijk voor eventuele schade of consequenties ontstaan door het directe of indirecte gebruik van de informatie van de website. Vektis behoudt tevens daarbij volledig het recht op elk moment de inhoud van deze website aan te passen en/of onderdelen te verwijderen.

De informatie van deze website mag met bronvermelding voor niet commerciële doeleinden verder worden gebruikt.