Disclaimer

De zorggerelateerde informatie op deze website is met name gebaseerd op de gegevens afkomstig van de zorgverzekeraars en is geanonimiseerd, wanneer dat vanuit privacy- en/of mededingingsoptiek noodzakelijk is.

De inhoud van deze website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Desalniettemin wordt de informatie u aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid en volledigheid.

Vektis is niet aansprakelijk voor eventuele schade of consequenties ontstaan door het directe of indirecte gebruik van de informatie van de website. Vektis behoudt tevens daarbij volledig het recht op elk moment de inhoud van deze website aan te passen en/of onderdelen te verwijderen.

De informatie van deze website mag met bronvermelding voor niet commerciële doeleinden verder worden gebruikt.

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10