Vektis, informatiecentrum voor de zorg

Vektis levert informatie over gedeclareerde zorg. Dit doet Vektis niet alleen op het niveau van zorgaanbieder of zorgverzekeraar, maar ook aandoeningsgericht en populatievolgend. Vektis onderscheidt zich door de mogelijkheid keteninformatie over de grenzen van de eerste, tweede en derde lijn heen te leveren alsmede over de grenzen van de  Zorgverzekeringswet en AWBZ. 

Vektis beschikt over actuele en omvangrijke databestanden. Deze bevatten bijvoorbeeld gegevens op nationale schaal over de kosten van medicijngebruik, medische hulpmiddelen en ziekenhuiszorg. Dit soort informatie is niet alleen van belang voor de zorgverzekeraars maar ook voor zorgaanbieders, overheid en verzekerden. Met deze informatie stelt Vektis partijen in staat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland te verbeteren. Dat maakt Vektis tot hét informatiecentrum voor de zorg.

Meer weten over Vektis? Neem een kijkje op onze website www.vektis.nl