Welke zorgsectoren zijn binnen de Zorgverzekeringswet en de AWBZ/Wlz te onderscheiden?

In de Zorgverzekeringswet zijn in deze factsheet de zorgsoorten vanaf 2014: huisartsenzorg, farmacie, medisch-specialistische zorg, GGZ en overige kosten (zoals mondzorg). In 2015 is in de Zorgverzekeringswet de wijkverpleging erbij gekomen. Binnen de AWBZ/Wlz wordt onderscheid gemaakt tussen zorg thuis en instellingszorg.

 

 

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10