Wat betekenen de afkortingen Zvw, AWBZ, Wlz en Wmo?

Zvw staat voor Zorgverzekeringswet. Zvw-zorg omvat alle zorg die in het basispakket is opgenomen. AWBZ is de afkorting van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Tot 2015 werd vanuit de AWBZ onverzekerbare, langdurige zorg vergoed. De Wlz (Wet langdurige zorg) is in 2015 van kracht geworden en is de opvolger van de AWBZ. Wlz-zorg is zorg voor mensen die 24-uurs zorg nodig hebben, deze zorg wordt vooral in verpleeghuizen en andere instellingen geleverd. De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) wordt uitgevoerd door de gemeente en heeft onder andere betrekking op huishoudelijke hulp, begeleiding en beschermd wonen.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10