Wat is de zorg die wordt geleverd in verzorgings- en verpleeghuizen?

In een verzorgingshuis wonen oudere mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De zorg die in het verzorgingshuis wordt geleverd bestaat ondermeer uit persoonlijke verzorging, hulp bij de huishouding en verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen.

In een verpleeghuis wonen mensen met een ernstige ziekte of beperking die intensieve zorg nodig hebben. Mensen kunnen tijdelijke of langdurig in een verpleeghuis verblijven.

De 24 uurs zorg in een verzorgingshuis en de zorg die wordt geleverd in de verpleeghuizen vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Mensen die hiervan gebruik willen maken, hebben een indicatie voor Wlz zorg nodig.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10