Op welke data voor ziekenhuiszorg hebben Inzichten in medisch specialistische zorg en Ontwikkeling medisch specialistische zorg betrekking?

De vragen binnen medisch specialistische zorg hebben betrekking op de door ziekenhuizen gedeclareerde zorgproducten. Deze bevatten zowel dbc-zorgproducten als overige zorgproducten. Een dbc-zorgproduct (diagnose behandelcombinatie) is het totale pakketje aan geleverde zorg bij een bepaalde diagnose. Dit omvat het hele traject van de diagnose die de zorgverlener (veelal de medisch specialist) stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt. Overige zorgproducten worden apart in rekening gebracht en betreffen o.a. bepaalde dure geneesmiddelen en verblijf op de Intensive Care. Geriatrische revalidatiezorg is in alle vragen uitgesloten en dit geldt (uitgezonderd de vraag over totale kosten medisch specialistische zorg) ook voor Eerstelijns diagnostiek.

Geriatrische revalidatiezorg is multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een operatie of functionele achteruitgang. De revalidatiezorg richt zich op de (veelal) oudere cliënt en eventuele mantelzorg. Het behandelen van complicaties en het reguleren van de bijkomende aandoeningen (Diabetes Mellitus, verminderde nierfunctie, cognitieve- en stemmingsstoornissen, hartfalen, COPD, artrose etc.) neemt in het revalidatietraject een grote plaats in.

Onder eerstelijns diagnostiek wordt alle diagnostiek verstaan die wordt verricht op aanvraag van eerstelijns zorgverleners, zoals huisartsen of verloskundigen. Het gaat bijvoorbeeld om echo’s, MRI’s, CT onderzoek en laboratoriumonderzoek (vaak bloedonderzoek).

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10