Hoe zijn de gemiddelde kosten voor mondzorg in de Zorgverzekeringswet verdeeld?

Jongeren hebben de hoogste kosten voor mondzorg in de basisverzekering. Mannen en vrouwen tussen de 20 en 39 jaar maken de laagste kosten voor mondzorg. Tot 18 jaar worden de tandartskosten via de basisverzekering vergoed. Vanaf 18 jaar worden alleen nog kunstgebitten vergoed. In de grafiek is weergegeven hoe de gemiddelde kosten voor mondzorg verdeeld zijn over leeftijd en geslacht.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl