Wat zijn de recente ontwikkelingen rond de pgb’s binnen de Wlz en wijkverpleging?

In 2017 hebben 64,5 duizend mensen een persoonsgebonden budget (pgb). Van de mensen die in 2017 een pgb hebben binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz), heeft ruim twee derde een pgb langdurige zorg. De totale kosten van pgb's bedragen in 2017 ongeveer 2,3 miljard euro, waarvan 14% binnen de Zvw en 86% binnen de Wlz. Meer weten over het pgb in de langdurige zorg of in de wijkverpleging? Bekijk dan ook de factsheets Wijkverpleging en Wet langdurige zorg

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10