Hoeveel Wlz-zorgaanbieders leveren 80% van de zorgkosten?

In 2017 is in 18 gemeentes in Nederland één Wlz-zorgaanbieder actief die goed is voor 80% van de uitgaven in de Wlz in de betreffende gemeente. In 6 gemeentes zijn 20 of meer Wlz-zorgaanbieders gezamenlijk goed voor 80% van de uitgaven in de Wlz. Het gaat om alle zorgsoorten: van ouderenzorg (inclusief thuiszorg) tot gehandicaptenzorg en GGZ.

In de achterliggende figuur is deze informatie zichtbaar voor de Wlz en de wijkverpleging.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10