De Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet vanaf 2015

Gemeentes zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding van thuiswonende mensen en voor beschermende woonvormen voor mensen met een psychische aandoening. Deze taken komen bovenop huishoudelijke hulp en hulpmiddelen en voorzieningen waar gemeentes al in voorzagen. Ook zijn zij vanaf 2015 via de Jeugdwet verantwoordelijk voor praktisch alle hulp aan jeugdigen.

De zorg voor de jeugd was versnipperd over de zorgverzekeraars (Jeugd GGZ), zorgkantoren (Jeugd AWBZ), de provincies (Bureau Jeugdzorg) en Justitie (gesloten jeugdzorg). Alleen de zware, 24-uurs zorg is in de Wet langdurige zorg (Wlz) achtergebleven.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10