Hoe zijn de kosten van de patiënten/cliënten verdeeld over de Zorgverzekeringswet en de Wlz?

De zorgkosten per verzekerde bedragen in 2016 gemiddeld € 3.498,-. Hiervan heeft 69% betrekking op de Zorgverzekeringswet en 31% op de Wlz. In 5 gemeenten bedraagt het gemiddelde minder dan € 2.500,-, in 4 gemeenten meer dan € 6.000,-. Dat heeft deels te maken met de aanwezigheid van instellingen waar mensen verblijven zoals verpleeghuizen en gehandicaptenzorg in de betreffende gemeenten. De kosten van de Wmo en de Jeugdwet zijn niet beschikbaar.

In de achterliggende figuur is deze informatie zichtbaar voor alle zorgsectoren (klik hiervoor op een gemeente in de landkaart).

Terug naar zorgmonitor