Hoe zijn de kosten van de patiënten/cliënten verdeeld over de Zorgverzekeringswet en de Wlz?

De zorgkosten per verzekerde bedragen in 2017 gemiddeld 3.614 euro. Hiervan heeft 69% betrekking op de Zvw en 31% op de Wlz. In 2 gemeentes bedraagt het gemiddelde minder dan 2.500 euro, in 6 gemeentes meer dan 6.000 euro. Dat heeft deels te maken met de aanwezigheid van instellingen waar mensen verblijven, zoals verpleeghuizen en gehandicaptenzorg in de betreffende gemeente. 

De kosten van de Wmo en de Jeugdwet zijn niet beschikbaar.

In de achterliggende figuur is deze informatie zichtbaar voor alle zorgsectoren (klik hiervoor op een gemeente in de landkaart).

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl