Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Feiten en cijfers over de langdurige zorg die binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. De Wlz is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben en niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of mensen met een psychische stoornis.

Gerelateerde veelgestelde vragen
Error parsing XSLT file: \xslt\Questions.xslt
Bekijk alle veelgestelde vragen...

001
002
003
004
005
006
007
08
009

De getoonde informatie is gebaseerd op het zorgjaar 2015, tenzij anders vermeld. De gebruikte data zijn afkomstig uit het informatiesysteem voor de Wet Langdurige Zorg van Vektis waarvoor zorgverzekeraars ieder kwartaal bestanden aanleveren.

Publicatiedatum: 22 november 2016
Laatste aanpassing: