Wet langdurige zorg

Publicatiedatum: 07 juni 2018

Feiten en cijfers over de langdurige zorg die binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. De Wlz is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben en niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of mensen met een psychische stoornis.


001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

De getoonde informatie is gebaseerd op de zorgjaren 2015-2017, tenzij anders vermeld. De gebruikte data is afkomstig uit de database voor de Wet Langdurige Zorg van Vektis waarvoor zorgkantoren maandelijks bestanden aanleveren. Let op: Eerstelijnsverblijf en/of Extramurale behandeling voor mensen zonder een Wlz-indicatie zijn buiten beschouwing gelaten. 

Download data

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10