Gebruik persoonsgegevens nieuwsbriefabonnees Zorgprisma Publiek

  • Vektis registreert de e-mailadressen, voor- en achternamen van de abonnees op de nieuwsbrief Zorgprisma Publiek om hen periodiek de nieuwsbrief of de daaraan gerelateerde informatie toe te kunnen sturen.

  • Vektis verstrekt deze persoonsgegevens niet aan derden, tenzij Vektis daarvoor nadrukkelijk toestemming heeft ontvangen van de betrokkene of daartoe door een bevoegde instantie wordt verplicht.

  • Vektis verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij zij daarvoor nadrukkelijk toestemming heeft ontvangen van betrokkenen.

Hoelang bewaart Vektis uw e-mailadres?
Vektis bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij deze heeft verzameld.

Afmelden nieuwsbrief
Via de knop 'Afmelden voor de nieuwsbrief' onder aan de nieuwsbrief kunt u zich afmelden.

Contact
Vektis C.V.
Postbus 703, 3700 AS ZEIST
E-mail: info@zorgprismapubliek.nl

Vektis C.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 30230118, is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens.