Gebruik persoonsgegevens nieuwsbriefabonnees Zorgprisma Publiek

  • Vektis registreert de e-mailadressen, voor- en achternamen van de abonnees op de nieuwsbrief Zorgprisma Publiek om hen periodiek de nieuwsbrief of de daaraan gerelateerde informatie toe te kunnen sturen.

  • Vektis verstrekt deze persoonsgegevens niet aan derden, tenzij Vektis daarvoor nadrukkelijk toestemming heeft ontvangen van de betrokkene of daartoe door een bevoegde instantie wordt verplicht.

  • Vektis verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij zij daarvoor nadrukkelijk toestemming heeft ontvangen van betrokkenen.

Hoelang bewaart Vektis uw e-mailadres?
Vektis bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij deze heeft verzameld.

Afmelden nieuwsbrief
Via de knop 'Afmelden voor de nieuwsbrief' onder aan de nieuwsbrief kunt u zich afmelden.

Contact
Vektis C.V.
Postbus 703, 3700 AS ZEIST
E-mail: info@zorgprismapubliek.nl

Vektis C.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 30230118, is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

 

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10