Privacystatement website Zorgprisma Publiek

Privacystatement en cookieverklaring Vektis Intelligence/Zorgprisma Publiek

De website Zorgprisma Publiek is een website van Vektis. In dit privacystatement geeft Vektis op hoofdlijnen aan hoe zij omgaat met uw privacy als bezoeker van deze website.

Vektis is het informatiecentrum voor de zorg en gevestigd in Zeist.

Vektis Intelligence/Zorgprisma Publiek

Met de informatie op de website Zorgprisma Publiek biedt Vektis je de mogelijkheid kennis te nemen van zorggerelateerde informatie, die gebaseerd is op de verleende en/of gedeclareerde zorg. Informatie die geaggregeerd en geanonimiseerd is uit gegevens die Vektis in opdracht van zorgverzekeraars, zorgverleners, zorgaanbieders of uit eigen gegevensverzamelingen heeft verwerkt.

Met de informatie op deze website willen de verantwoordelijken voor de verwerking belanghebbenden meer transparantie geven in de beschikbare zorggerelateerde informatie, zonder daarbij de voorschriften op het gebied van de privacy- en/of mededinging te schenden.

Zo worden er geen gegevens getoond die herleidbaarheid mogelijk maken naar een individueel natuurlijk persoon.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van functionele (technische) cookies en analytische cookies. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies. Vektis maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te hebben in hoe gebruikers de website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaald item wordt geraadpleegd. Vektis heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De configuratie-instellingen van de Google Analytics cookies hebben wij ingesteld in lijn met de Handleiding privacyvriendelijk instellen Google analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij Google niet jouw volledige IP-adres laten verwerken en wij de opties om persoonsgegevens te delen met Google hebben uitgezet. Naast Google Analytics maken wij geen gebruik van andere Google-diensten.

Wijzigingen

Vektis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze cookieverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

Contact

Heb je vragen over onze beloften of over de wijze waarop Vektis uw privacy borgt? Wij gaan graag met je in gesprek!

Vektis heeft een Privacy Officer aangesteld aan wie je jouw vraag kunt richten. Je kunt op meerdere manieren contact met ons opnemen.

Schriftelijk:
Vektis
Postbus 703
3700 AS Zeist

Email:  info@vektis.nl

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10