Privacystatement website Zorgprisma Publiek

De website Zorgprisma Publiek is een website van Vektis. In dit privacystatement geeft Vektis op hoofdlijnen aan hoe zij omgaat met uw privacy als bezoeker van deze website.

Vektis C.V. (verder Vektis) is het informatiecentrum voor de zorg en gevestigd in Zeist.

Zorgprisma Publiek

Met de informatie op de website Zorgprisma Publiek biedt Vektis u de mogelijkheid kennis te nemen van zorggerelateerde informatie, die gebaseerd is op de verleende en/of gedeclareerde zorg. Informatie die geaggregeerd en geanonimiseerd is uit gegevens die Vektis in opdracht van zorgverzekeraars, zorgverleners, zorgaanbieders of uit eigen gegevensverzamelingen heeft verwerkt.

Met de informatie op Zorgprisma Publiek willen de verantwoordelijken voor de verwerking belanghebbenden meer transparantie geven in de beschikbare zorggerelateerde informatie, zonder daarbij de voorschriften op het gebied van de privacy- en/of mededinging te schenden.

Zo worden er op de website Zorgprisma Publiek geen gegevens getoond die herleidbaarheid mogelijk maken naar een individueel natuurlijk persoon.

Cookies

Op de website Zorgprisma Publiek wordt gebruikgemaakt van de volgende soorten cookies (kleine tekstbestandjes die vanuit onze website automatisch worden aangeboden aan de door u gebruikte browser):

  • functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van deze website mogelijk te maken.

  • analytische cookies: deze cookies zijn niet noodzakelijk voor de technische werking van deze website, maar hebben als doel bepaalde gegevens over het bezoek aan deze website te analyseren. Het gaat dan onder andere om de volgende soorten gegevens: de bezoekfrequentie, het browsertype, een gedeelte van het IP-adres, de bezochte pagina's en de duur van de gebruikerssessie.

Met deze gegevens wil Vektis een geanonimiseerd beeld krijgen over onder meer het gebruik van deze website en de voorkeuren van de bezoekers.

Om uw privacy tijdens uw bezoek aan deze website te beschermen, heeft Vektis de volgende maatregelen getroffen:

  • Vektis is, in het kader van het gebruik van Google Analytics op deze website een bewerkersovereenkomst aangegaan met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de gegevens die verkregen worden van de websitebezoekers.

  • Voordat Google het IP-adres van uw computer (of andere medium waarmee u onze website bezoekt) opslaat, wordt het laatste octet (de laatste drie cijfers van het IP-adres) verwijderd. Hierdoor worden de risico's op het kunnen volgen op computerniveau van de bezoekers van de website aanzienlijk verminderd.

  • Vektis heeft de standaardinstellingen voor 'gegevens delen' met Google uitgezet. Concreet houdt dit in dat Google de via de cookies verkregen (persoons)gegevens niet voor eigen bedrijfsdoeleinden mag gebruiken.

  • Vektis maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies op deze website.

Vektis verzamelt zelf geen persoonsgegevens van de bezoekers van de website Zorgprisma Publiek, tenzij een bezoeker ervoor kiest zelf via een contact zijn of haar persoonsgegevens kenbaar te maken aan Vektis.

In voorkomende situaties verwerkt Vektis die persoonsgegevens dan uitsluitend in verband met dat contact en bewaart zij deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Toegestaan gebruik van de informatie op de Zorgprisma Publiek

De bezoeker mag de informatie op Zorgprisma Publiek indien gewenst verder gebruiken, mits dit gebeurt met bronvermelding en het gebruik geen commerciële doeleinden omvat.

Vragen en/of opmerkingen

Hebt u een vraag of opmerking over Zorgprisma Publiek, dan kunt u deze richten aan:

Vektis C.V., ter attentie van Zorgprisma, Postbus 703, 3700 AS ZEIST of via zorgprisma@vektis.nl.

Hebt u een vraag of opmerking over dit privacystatement, dan kunt u deze richten aan:

Vektis C.V., ter attentie van de afdeling Compliance, Postbus 703, 3700 AS ZEIST of via info@vektis.nl. onder vermelding van 'Vraag/opmerking over Privacystatement website Zorgprisma Publiek'.