Zijn de Wmo-gegevens te vergelijken met de gegevens uit de Wmo-monitor van de gemeenten?

De unieke aantallen mensen die u ziet, komen overeen met de Wmo-monitor van het CAK, maar deze cijfers zijn niet opgenomen in de Wmo-monitor. Daarnaast is op verzoek van Vektis de gemeentelijke indeling van 2017 gebruikt. De gegevens over 2014 t/m 2016 zijn daardoor niet één op één te vergelijken met de cijfers zoals getoond in de Wmo-monitor van het CAK.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10