Welke kosten zijn meegenomen bij medisch-specialistische zorg?

Bij medisch-specialistische zorg gaat om de kosten gemaakt door ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Deze zorg omvat de Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) en de overige zorgproducten inclusief de zogenaamde ‘add-ons’. Deze add-ons betreffen zorg op de Intensive Care (IC) en een limitatief aantal dure en weesgeneesmiddelen. Andere overige zorgproducten betreffen voor een belangrijk deel eerstelijnsdiagnostiek.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10