Wat is Zorg Thuis in de AWBZ/Wlz?

Zorg Thuis betreft in 2014 mensen die thuis AWBZ-zorg ontvangen. Het gaat om mensen met extramurale zorg, met een volledig pakket thuis, en mensen met een persoonsgebonden budget.

Vanaf 2015 (Wlz) gaat het om mensen met een indicatie voor 24-uurszorg die thuis wonen met een volledig of modulair pakket thuis en/of met een persoonsgebonden budget. Mensen die in een instelling (zoals een verpleeghuis en een instelling voor verstandelijk gehandicapten) verblijven, vallen onder instellingszorg.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10