Op welke wijze heeft het CAK het aantal Wmo-cliënten bepaald?

Uitgangspunt is het aantal bij het CAK bekende mensen dat in het betreffende zorgjaar Wmo-zorg geleverd hebben gekregen. Er is niet bekeken of zij een eigen bijdrage opgelegd hebben gekregen en/of die betaald hebben. Alleen de mensen die zorg hebben ontvangen die eigen bijdrageplichtig is waarvoor gemeenten een eigen bijdrage rekenen, zijn meegenomen. Mensen die alleen een beroep doen op bijvoorbeeld de sociale basisondersteuning (ook Wmo) of voor zorg die niet bijdrageplichtig is, blijven buiten beschouwing. Het werkelijke aantal ontvangers van Wmo-zorg is dus hoger dan het getoonde aantal ontvangers.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10