Wat is er veranderd sinds de overgang van AWBZ naar de Wlz in januari 2015?

Tot 2015 werd vanuit de AWBZ onverzekerbare, langdurige zorg vergoed. De Wlz (Wet langdurige zorg) is in 2015 van kracht geworden en is de opvolger van de AWBZ. Wlz-zorg is zorg voor mensen die 24-uurs zorg nodig hebben, deze zorg wordt vooral in verpleeghuizen en andere instellingen geleverd. De zorg die voorheen onder de AWBZ viel is in een vereenvoudigde weergave verdeeld over vier wetten:

  • de Zorgverzekeringswet (Zvw) omvat ongeveer een vijfde van de langdurige zorg in de vorm van wijkverpleging, behandeling van zintuiglijk gehandicapten, palliatieve zorg en intensieve kindzorg.

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) omvat ook ongeveer een vijfde van de langdurige zorg in de vorm van ondersteuning bij zelfredzaamheid, participatie en mantelzorg. Maar ook in de vorm van beschermd wonen en opvang en cliëntondersteuning.

  • De Wet langdurige zorg (Wlz) omvat ruim de helft van de langdurige zorg in de vorm van de zorg voor de meest kwetsbaren zoals ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige GGZ met behandeling. Ook zorg in een instelling valt onder de Wlz.

  • De Jeugdwet omvat het kleinste deel, ongeveer een twintigste van de langdurige zorg. Dit is zorg voor kinderen tot en met 18 jaar die hulp nodig hebben.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10