Wat houdt wijkverpleging in?

Wijkverpleging is er voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben. Het gaat hierbij om hulp bij de algemene dagelijkse verrichtingen, zoals wassen en aankleden of het klaarzetten en toedienen van medicijnen. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen. Wijkverpleging maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van de basisverzekering en viel voorheen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Tot 2017 werd zorg in de wijkverpleging gedeclareerd op basis van verplegings- en verzorgingsprestaties. Vanaf 2017 worden prestaties voor doelgroepen gebruikt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 7 doelgroepen (zie tabel onder). Op deze manier wordt het voor zorgpartijen inzichtelijker aan welke groepen cliënten wijkverpleging wordt verleend.

 

Prestatiecode

Omschrijving

1032

Kortdurende ziekenhuis (na)zorg en verpleegkundige-MTH zorg (op verzoek van huisarts/specialist)

1033

Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, korter dan 3 maanden

1034

Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, langer dan 3 maanden (somatisch)

1035

Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, langer dan 3 maanden (psychogeriatrisch / psychiatrisch)

1036

Preventie aan kwetsbare ouderen die nog geen zorgvraag hebben

1037

Zorg aan terminale cliënten (palliatief terminale zorg)

1038

Intensieve kindzorg (medische kindzorg)

 

 

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10