Op welke manier zijn de locaties van de intramurale zorginstellingen bepaald?

Wlz-zorg is zorg voor mensen die 24-uurs zorg en/of toezicht nodig hebben. Denk hierbij aan ouderen die het thuis niet meer redden met wijkverpleging en/of zorg vanuit de Wmo. Ook de zorg voor mensen met een zware verstandelijke handicap is via de Wlz geregeld. Om in aanmerking te komen voor Wlz-zorg is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10