Welke data zijn gebruikt?

Er zijn declaratiegegevens gebruikt over de jaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017. Vanwege de langlopende zorgtrajecten in de ziekenhuiszorg zijn de gegevens over het jaar 2018 nog niet compleet, omdat pas na afsluiting van bepaalde behandelingen wordt gedeclareerd. Een in het vierde kwartaal van 2018 begonnen traject kan bijvoorbeeld lopen tot eind april 2019.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10