Waarom laten de cijfers over 2015 en/of 2016 in veel gevallen een andere ontwikkeling zien dan 2013 of 2014?

In 2015 is een administratieve verandering doorgevoerd in het declareren van behandelingen voor medisch specialistische zorg. Er wordt per 1 januari 2015 in veel gevallen over kortere periodes van zorg gedeclareerd. Dat heeft ertoe geleid dat kosten die voorheen aan 2015 toegerekend zouden zijn, zijn verschoven naar 2016. Daardoor zijn de kosten in 2015 veelal lager dan in 2014 en in 2016 veelal een stuk hoger dan in 2015. Deze administratieve wijziging per 1 januari 2015 heeft ook in veel gevallen gevolgen voor de ontwikkeling in het aantal patiënten en het aantal zorgproducten in 2015 en 2016.

 

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10