Hoe is de indeling van instellingscategorieën gemaakt?

Deze indeling is gemaakt op basis van de geleverde zorg. Zo worden er in 2017 vijf radiotherapeutische centra onderscheiden. Dit zijn centra die zich voornamelijk toeleggen op deze zorg, maar het zijn geen ziekenhuizen waar ook allerlei andere medisch specialistische zorg wordt geboden.

Voor dialysecentra geldt hetzelfde; het zijn centra die zich voornamelijk toeleggen op dialysezorg en het zijn niet de ziekenhuizen die dit doen naast allerlei andere medisch specialistische zorg. Ook voor revalidatiecentra geldt hetzelfde, dat zijn centra die zich voornamelijk toeleggen op medisch specialistische revalidatiezorg.

De term ‘zelfstandig behandelcentrum’ wordt in de praktijk nog volop gebruikt hoewel het geen officiële term meer is. Het gaat hier om een samenwerkingsverband tussen twee of meer medisch specialisten of om zelfstandig werkende medisch specialisten met een eigen praktijk die vooral planbare (dus niet acute), minder complexe zorg leveren waarvoor de patiënt niet hoeft te worden opgenomen. Het is veelal zorg die verzekerd is. Particuliere klinieken (privé-klinieken) die alleen onverzekerde zorg leveren vallen buiten deze definitie.

In de instellingscategorie ’overig’ zijn instellingen opgenomen die niet onder de zes andere categorieën vallen. Dat zijn bijvoorbeeld audiologische centra, huisartsenlaboratoria en epilepsie-instellingen.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10