Waarom laat 2014 een hele andere ontwikkeling zien dan 2013?

Voor 2014 ontbreekt nog ongeveer 10% van het te verwachten jaartotaal voor alle zorgproducten tezamen, maar met name bij DBC-zorgproducten. Dit percentage is verschillend voor de diverse instellingscategorieën en de diverse soorten ziekten.

Dat nog ongeveer 10% ontbreekt heeft te maken met de langlopende behandelingen in de ziekenhuiszorg. Een in het vierde kwartaal van 2014 begonnen traject kan lopen tot eind 2015 en pas na afsluiting wordt gedeclareerd. Daarom zijn de gegevens over het jaar 2014 nog niet compleet. 2013 is wel compleet, waardoor de ontwikkelingspercentages voor 2014 in veel gevallen bij de huidige beschikbare data over 2014 negatief zijn en in de orde van grootte van -10% liggen.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10