Wat wordt verstaan onder hulpmiddelen?

Het gaat om hulpmiddelen die via de Zorgverzekeringswet worden verstrekt. Hulpmiddelen in verband met behandeling zijn onder andere injectiespuiten en –pennen met toebehoren. Bij diabeteshulpmiddelen gaat het bijvoorbeeld om prikpennen en glucosemeters. Inrichtingselementen van woningen zijn bijvoorbeeld antidecubitusbedden en –kussens. Bij transportondersteuners van bloed en lymfe kunt u denken aan elastische kousen. Katheters, spoelapparatuur, stomavoorzieningen en incontinentie-absorptiemateriaal zijn voorbeelden van verzorgingsmiddelen.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10