Hoe is de ervaren kwaliteit van zorg bepaald?

De ervaren kwaliteit van thuiszorginstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen wordt via interviews met (vertegenwoordigers van) bewoners en ontvangers van thuiszorg in kaart gebracht. Bij de thuiszorg gaat het om de ervaren bejegening, informatie, kwaliteit van het personeel en de ervaring met de (lichamelijke) verzorging. Bij de verpleeg- en verzorgingshuizen komen hier aspecten bij, zoals de ervaringen met eten en drinken, privacy, omgang met elkaar en een zinvolle dag. In totaal zijn er ongeveer 1.100 organisaties die thuiszorg en/of zorg voor somatische cliënten en/of psychogeriatrische cliënten beoordeeld. De informatie over de kwaliteit is openbaar en is afkomstig van het Zorginstituut (en wordt niet door Vektis verzameld). Voor verdere informatie wordt u verwezen naar www.zorginzicht.nl

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10