Wat zijn de definities van de verschillende onderdelen van huisartsenzorg?

ANW Consulten – Wanneer een patiënt in de avond, nacht of weekend naar de huisarts of de huisartsenpost (HAP/HDS) gaat, heet dat een ANW Consult. Er zijn verschillende vormen van een ANW consult, bijvoorbeeld als de huisarts in de avond, nacht of weekend bij de patiënt komt (een visite) of de patiënt telefonisch spreekt (een telefonisch consult).

Consulten – Wanneer een patiënt naar de huisarts gaat, heet dat een consult. Er zijn verschillende vormen van een consult, bijvoorbeeld als de huisarts bij de patiënt komt (een visite), de patiënt telefonisch spreekt (een telefonisch consult) of via de email (een e-mailconsult).

Consulten POH-GGZ – Dit zijn consulten die een praktijkondersteuner ggz levert voor patiënten met een psychische aandoening. De praktijkondersteuner ggz ondersteunt de huisarts bij patiënten met psychische problemen.

Inschrijftarieven – Tarieven die de huisarts declareert voor elke ingeschreven patiënt in zijn praktijk. Elk kwartaal wordt een inschrijftarief gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, onafhankelijk van het feit of een patiënt wel of niet bij de huisarts komt.

M&I Verrichtingen – M&I Verrichtingen staat officieel voor Modernisering & Innovatie Verrichtingen. Dit gaat om kleine verrichtingen die een huisarts doet bij zijn patiënt; veel voorkomende voorbeelden hiervan zijn kleine chirurgische ingrepen, een therapeutische injectie, een longfunctiemeting of een bloeddrukmeting.

Module POH-GGZ – Bij veel huisartsenpraktijken zijn praktijkondersteuners ggz werkzaam. De praktijkondersteuner ggz ondersteunt de huisarts bij patiënten met psychische problemen.

Module POH – Bij de meeste huisartsenpraktijken zijn praktijkondersteuners werkzaam. Deze praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke chronische aandoening.

Multidisciplinaire zorg – Dit gaat over het leveren van zorg uit verschillende disciplines, waarbij de patiënt centraal staat. Bijvoorbeeld voor groepen diabetespatiënten of patiënten met COPD.

Resultaatbeloning – Dit gaat over afspraken die zorgverzekeraars met huisartsenpraktijken maken over onder meer doelmatig voorschrijven en service en bereikbaarheid. Opmerking: de resultaatbeloning over een bepaald jaar wordt uitbetaald gedurende het jaar daarna. Vanwege deze vertraging loopt de uitbetaling achter ten opzichte van de andere onderdelen huisartsenzorg.

Zorgvernieuwing – Dit omvat een breed palet aan afspraken tussen zorgverzekeraars en huisartsenpraktijken over onder meer innovatie, substitutie, e-health en meekijkconsulten door medisch specialisten.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10