Welke beleidswijzigingen in 2015 hebben invloed op de ggz en Wlz?

In 2015 zijn er verschillende beleidswijzigingen geweest. De Jeugd-ggz is overgegaan van de Zorgverzekeringswet naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2015 is de langdurige ggz geïntroduceerd. Patiënten die tussen de één en drie jaar ggz-zorg via de Zvw ontvangen, zitten in de langdurige ggz. Na drie gaan zij over naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is sinds 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hervormd in een aantal nieuwe en bestaande (zorg)wetten, waaronder de Wlz. Verder is een gedeelte van de AWBZ overgeheveld naar de Zvw (de wijkverpleging) en de Wmo. Beschermd wonen (ZZP C) is van de AWBZ naar de Wmo overgeheveld. Voor EPA-vignet 6 (ZZP C licht) en EPA vignet-7 (ZZP C zwaar) wordt daarom in de cijfers uitgegaan van de patiënten en zorgkosten uit 2014. 

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10