Wanneer is iemand EPA-patiënt?

Iemand is een EPA-patiënt wanneer hij of zij voldoet aan minimaal 1 van de volgende criteria:

1. Een persoon heeft in de afgelopen 3 jaar in minimaal 1 jaar een DBC schizofrenie gehad.

2. Een persoon heeft voor elk van de afgelopen 3 jaar een afgesloten DBC in de gespecialiseerde ggz of een product chronisch in de basis ggz. We bepalen het jaar op basis van openingsdatum van de DBC. Een aantal soorten DBC's wordt geëxcludeerd: korte DBC’s, diagnostiek, indirecte tijd en DBC’s alcohol en andere verslavingen en dementie/delerium.

3. Een persoon heeft in het jaar waar het om gaat een ZZP B (4 of hoger) of een ZZP C gehad.

4. De verzekerde heeft in het jaar waar het om gaat een FKG bipolair of psychose

Let op: Om te bepalen wie er in 2015 en 2016 een ZZP C had, kijken we naar de personen die in 2014 een ZZP C hadden. Voor personen met een ZZP B is in 2015 en 2016 naast de ZZP B declaraties uit de Wlz ook gekeken naar de de ZZP B's in de L-GGZ in de Zvw.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10