Hoe worden patiënten in de tweedelijns ggz onderverdeeld in patiënten met een opname en patiënten zonder een opname?

Het aantal patiënten wordt verdeeld op basis van de declaratiecode van de deelcomponenten van een diagnose behandel combinatie (DBC). Wanneer voor een patiënt minimaal één verblijfscomponent is gedeclareerd, dan valt deze patiënt onder de patiënten met een opname, anders valt de patiënt in de groep die alleen ambulant (zonder te worden opgenomen) wordt behandeld. De patiënten voor wie een verblijf zonder overnachting is gedeclareerd, vallen in dit geval ook onder patiënten met een opname.

Een patiënt kan in een jaar meerdere soorten behandelingen hebben ontvangen. Zo kan een patiënt zowel bij een POH-GGZ zijn geweest als een behandeling zonder opname hebben gehad. In dat geval wordt de betreffende patiënt in meerdere categorieën meegeteld.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10