Wat is het verschil tussen een product en een ontwikkeling?

In een product worden vooraf opgestelde vragen kort beantwoord. Hierin staan ongeveer 10 blokken met informatie weergegeven. Bij sommige blokken is een verdieping in een grafiek mogelijk. Een ontwikkeling bevat gegevens op een dieper niveau over totale kosten, aantal patiënten en aantal declaraties van een zorgsoort. Binnen deze ontwikkelingen is informatie te vinden op landelijk niveau, op gemeenteniveau en uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. Hierin is bovendien de ontwikkeling van volumes en kosten over verschillende jaren weergegeven.

 

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10