Waarom zijn er geen recentere gegevens beschikbaar?

De mate waarin gegevens op Zorgprisma Publiek actueel zijn, wordt bepaald door de mate waarin deze compleet zijn. In principe worden gegevens pas beschikbaar gesteld op Zorgprisma Publiek wanneer deze nagenoeg compleet of uitgedeclareerd zijn. Niet iedere zorgsoort wordt even snel gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Zo is er in de ziekenhuiszorg en GGZ sprake van langlopende zorgtrajecten die pas na afsluiting gedeclareerd worden. Een huisartsconsult wordt daarentegen veel sneller gedeclareerd. Na 12 declaratiekwartalen (3 jaar) worden alle zorgsoorten als uitgedeclareerd beschouwd. Alle kosten zijn dan over het desbetreffende jaar bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en verwerkt. Eerstelijnszorg is na 5 kwartalen zo goed als uitgedeclareerd. Voor de tweedelijnszorg ontbreekt dan nog een substantieel deel van de uiteindelijke realisatie.

 

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10