In de producten wordt gesproken over inwoners, mensen of patiënten. Worden hier andere definities voor gehanteerd?

De informatie is gebaseerd op gegevens van mensen met een zorgverzekering. Als we spreken over inwoners, mensen of patiënten gaat het dus altijd om verzekerde inwoners, mensen of patiënten, waarbij een patiënt ook zorg gebruikt. Buiten het reguliere verschil in definitie tussen inwoners en patiënten, worden hier geen andere definities gehanteerd.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10