Hoe hoog zijn de totale zorgkosten in Nederland?

De totale gedeclareerde zorgkosten in de Zorgverzekeringswet (basisverzekering) bedragen jaarlijks gemiddeld zo'n 35 miljard euro. In 2012 dalen de totale kosten met 2%, maar in 2013 stijgen deze weer met 5% naar zo’n 36 miljard euro. De grafiek toont de kostenontwikkeling per zorgsoort.  De geriatrische revalidatie zorg (€ 697 miljoen) valt pas sinds 2013 onder de zorgverzekeringswet en is dus niet opgenomen in de grafiek.

 

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl