Hoe verhouden de gemiddelde zorgkosten in de vier grote steden zich ten opzichte van de rest van het land?

In de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) worden relatief hoge kosten gemaakt op het gebied van tweedelijns GGZ en geboortezorg. Buiten deze vier steden is er sprake van relatief hoge kosten voor hulpmiddelenzorg, fysiotherapie en ziekenvervoer. In de grafiek is weergegeven wat de kosten per gemeente zijn en hoe deze zich per zorgsoort verhouden tot het landelijk gemiddelde.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl