Zorgkosten Basisverzekering

Zorgkosten Basisverzekering

Feiten en cijfers over kosten binnen de basisverzekering (Zorgverzekeringswet), gebaseerd op het Vektis Open databestand. De publieke databestanden zijn hier te downloaden.

Downloadopendata


001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Onderzoeksbron

De getoonde informatie is gebaseerd op het zorgjaar 2013, tenzij anders vermeld. De gebruikte data zijn afkomstig uit de Vektis Open databestanden.

Publicatiedatum: 27 augustus 2015
Laatste aanpassing: 04 september 2015