Zorgkosten Basisverzekering

Publicatiedatum: 27 augustus 2015
Laatste aanpassing: 04 september 2015

Feiten en cijfers over kosten binnen de basisverzekering (Zorgverzekeringswet), gebaseerd op het Vektis Open databestand. De publieke databestanden zijn hier te downloaden.

Downloadopendata


001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Onderzoeksbron

De getoonde informatie is gebaseerd op het zorgjaar 2013, tenzij anders vermeld. De gebruikte data zijn afkomstig uit de Vektis Open databestanden.

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl