Hoe zien zorgkosten van ouderen eruit in Nederland?

In 2017 besteden we 28 miljard euro aan zorg voor ouderen, gemiddeld 8.650 euro per persoon boven de 65. Dat is ongeveer de helft van het totaal dat we in Nederland uitgeven aan zorg vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. 65-plussers maken veel zorgkosten vanuit de Wet langdurige zorg, bijvoorbeeld door zorg in verpleeghuizen. Daarna volgt de medisch specialistische zorg. Zorg voor thuiswonende ouderen via wijkverpleging komt met 2,8 miljard euro op de derde plaats. Farmacie neemt met ruim 2 miljard euro de vierde plek in. Meer weten over de ouderenzorg? Download de Zorgthermometer Inzicht in de ouderenzorg.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10