Hoeveel procent van de ouderen maken gebruik van Wmo, wijkverpleging, Wlz-zorg thuis of in een instelling?

Gemiddeld maken in 2017 per 10.000 verzekerden (op basis van alle leeftijdsklassen) 262 ouderen gebruik van wijkverpleging. In 22 gemeentes zijn er meer dan 400 ouderen per 10.000 verzekerden die wijkverpleging ontvangen. In 2 minder dan 150 per 10.000 verzekerden.

In het achterliggende figuur is deze informatie zichtbaar voor alle zorgsectoren, dus ook voor de Wmo (voor wijkverpleging: selecteer 2015, 2016 of 2017 in het figuur).

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl