Hoeveel verzekerden maken gebruik van zorg?

Gemiddeld maakt in 2017 87% van de verzekerden gebruik van zorg uit de Zorgverzekeringswet. De percentages per gemeente variëren van 85 tot 96 van de verzekerden. Het percentage verzekerden dat gebruik maakt van langdurige zorg daalt van bijna 6 in 2014 naar bijna 2 in 2017, vanwege de hervorming van de langdurige zorg. 

De hoogste percentages worden gevonden in gemeentes waar relatief veel intramurale instellingen zijn gevestigd.

In de achterliggende figuur is deze informatie zichtbaar voor alle zorgsectoren, inclusief Jeugdwet en Wmo (klik hiervoor op een gemeente in de landkaart).

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl