Hoeveel verzekerden maken gebruik van ziekenhuiszorg?

Gemiddeld maakt 57% van de verzekerden in 2017 gebruik van ziekenhuiszorg, zoals opnames, polikliniekbezoek of eerstelijnsdiagnostiek. Tussen gemeentes bestaan forse verschillen: het aandeel verzekerden dat gebruik maakt van ziekenhuiszorg, varieert van 49% tot 65% van de verzekerden. 

In de achterliggende figuur is deze informatie zichtbaar voor alle zorgsectoren (klik hiervoor op een gemeente in de landkaart).

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl