Wat zijn de kosten van de totale zorg per leeftijdscategorie voor de Zorgverzekeringswet en de Wlz?

In 2017 komt 7% van de kosten in de Zvw en Wlz voor rekening van jeugdigen tot 18 jaar. Mensen in de leeftijdsgroep 18-65 jaar zijn verantwoordelijk voor 44% van de kosten en 49% betreft ouderen. In 4 gemeentes is het aandeel 18-minners minder dan 4%. In 2 gemeentes is dat meer dan 12%.

In de achterliggende figuur is deze informatie zichtbaar voor alle zorgsectoren.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl