Wat is het Wmo-zorggebruik per leeftijdscategorie?

In 2014 ontvangen per 10.000 verzekerden 343 mensen Wmo-zorg. Hiervan zijn 263 mensen 65 jaar of ouder. In 2015, na de transitie in de zorg, ontvangen per 10.000 verzekerden 382 mensen Wmo-zorg. In 2016 ligt dit aantal op 364 en in 2017 349 mensen.  Hiervan zijn 207 mensen ouder dan 65 jaar. In 2 gemeentes ontvangen per 10.000 verzekerden meer dan 400 ouderen Wmo-zorg. In 21 gemeentes ontvangen minder dan 100 ouderen per 10.000 verzekerden Wmo-zorg. 

In de achterliggende figuur is het zorggebruik zichtbaar voor alle zorgsectoren.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl