Hoe lang maken mensen gebruik van wijkverpleging en hoeveel uur per week ontvangen mensen wijkverpleging?

In 2017 ontvangt iemand met Zorg in Natura gemiddeld 4 maanden achtereenvolgend wijkverpleging. Mensen die behoren tot de doelgroep ‘Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, langer dan 3 maanden (somatisch)’ gebruiken gemiddeld het langste zorg (ruim 6 maanden). Daarnaast ontvangt iemand met wijkverpleging gemiddeld 4,7 uur zorg per week. Mensen die palliatief terminale zorg ontvangen krijgen veruit de meeste uren zorg per week (23 uur).

Data is aangepast op 28-08-2018

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl