Welke mensen maken gebruik van wijkverpleging?

Het zijn voornamelijk ouderen die maken gebruik van wijkverpleging. In 2017 is de gemiddelde leeftijd van mensen met wijkverpleging 75 jaar. Bij mannen ligt deze leeftijd iets lager, namelijk 74 jaar. Bij vrouwen net iets hoger, op 76 jaar. Van de mensen die wijkverpleging ontvangen is 62% vrouw. In de grafiek zijn de mensen met wijkverpleging weergegeven naar leeftijd en geslacht.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10