Hoeveel mensen maken gebruik van wijkverpleging?

In 2017 maken 557 duizend mensen gebruik van wijkverpleging. In 2015 waren dat 512 duizend mensen en in 2016 540 duizend. Gemiddeld zijn dat er 293 duizend per maand in 2017. In de grafiek is weergegeven hoe het aantal mensen met wijkverpleging per maand door de jaren verandert.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl