Wie maakt gebruik van mondzorg?

Van de volwassenen die in 2016 gebruik hebben gemaakt van mondzorg vanuit de basis- en de aanvullende verzekering is 54% vrouw.Kinderen van 12 en 13 jaar krijgen relatief veel mondzorg die wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het gaat dan vooral om het plaatsen van beugels; deze zorg wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. In de grafieken is het aantal kinderen en volwassenen met mondzorg weergegeven naar leeftijd en geslacht. In de grafiek voor kinderen maken we onderscheid tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekering.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl