Ontwikkeling medisch specialistische zorg

Hoe is de verdeling van de medisch specialistische zorg over bepaalde soorten zorg en hoe is die verdeeld over Nederland? Hoe ziet de ontwikkeling van het aantal patiënten en de kosten in de medisch specialistische zorg eruit? Dit zie je in de grafieken hieronder.

Heb je een vraag over de informatie? Kijk bij veelgestelde vragen of je vraag daartussen staat. Kijk voor meer informatie over medisch specialistische zorg naar Inzichten in medisch specialistische zorg 2017.

Stroomdiagram van de verschillende onderdelen in de medisch specialistische zorg

 

Het beeld in Nederland per gemeente per jaar over de periode 2012 tot en met 2016

 

Ontwikkeling over de jaren 2012 tot en met 2016

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10