Ontwikkeling medisch specialistische zorg

Hoe is de verdeling van de medisch specialistische zorg over bepaalde soorten zorg en hoe is die verdeeld over Nederland? Hoe ziet de ontwikkeling van het aantal patiënten en de kosten in de medisch specialistische zorg eruit? Dit zie je in de grafieken hieronder.

Heb je een vraag over de informatie? Kijk bij veelgestelde vragen of je vraag daartussen staat. Kijk voor meer informatie over medisch specialistische zorg naar Inzichten in medisch specialistische zorg 2017.

Stroomdiagram van de verschillende onderdelen in de medisch specialistische zorg

 

Het beeld in Nederland per gemeente per jaar over de periode 2012 tot en met 2016

 

Ontwikkeling over de jaren 2012 tot en met 2016