Inzichten in medisch-specialistische zorg

Publicatiedatum: 19 december 2018

Vektis Intelligence deed onderzoek naar de medisch-specialistische zorg, ook wel ziekenhuiszorg genoemd. We geven daarmee antwoord op vragen zoals hoeveel aanbieders van medisch-specialistische zorg er zijn, hoeveel mensen er behandeld worden in het ziekenhuis en of het aandeel patiënten van zelfstandig behandelcentra stijgt of daalt.

Heb je een vraag over de facts? Kijk bij veelgestelde vragen of je vraag daartussen staat. Kijk voor meer informatie over medisch-specialistische zorg naar Ontwikkeling medisch-specialistische zorg.


Onderzoeksbron
De getoonde informatie is gebaseerd op de zorgjaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017. De gebruikte data zijn afkomstig uit het informatiesysteem ziekenhuiszorg van Vektis waarvoor de zorgverzekeraars iedere maand bestanden aanleveren.

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl